โครการครูเพื่อศิษย์สร้างการเรียนรู้ สู่ระดับเชื่อมโยงออนไลน์

01
02
Banner_รวมPLC_1280x570
คลิปประมวลเวที Online PLC Coaching : Visible Learning ของครู เพื่อศิษย์