โครงการครูเพื่อศิษย์ฯ ปี 2
vdo intro 0
00
กิจกรรมครั้งที่

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Online PLC Coaching ครั้งที่ 1 จากครูต้นเรื่อง การทำโครงงาน Problem-Based Learning ด้วยกระบวนการ Design Thinking

กิจกรรม Online PLC

แท็กยอดนิยม