สัมภาษณ์พิเศษ

Unique Teacher

Online PLC Coaching : Visible Learning ของครู เพื่อศิษย์

อ่าน 1 นาที

Online PLC Coaching สร้างการเรียนรู้ อย่างประจักษ์ชัด และเชื่่อมโยง บทบาทครู ในวงจรการเรียนรู้ ของผู้เรียน Visible Learning ของครู เพื่อศิษย์ กับความหมายของ ความเป็นครู และนี่คือ online plc coaching ชุมชนเรียนรู้ของครูเพื่อศิษย์ ขอบคุณครูต้นเรื่อง 23 โรงเรียน เรียนรู้ เติมเต็ม ประสบการณ์จริงจากห้องเรียน ผู้ทรงคุณวุฒิช่วยเติมเต็ม 1 ปี โครงการครูเพื่อศิษย์ สร้างการเรียนรู้สู่ระดับเชื่อมโยงออนไลน์ ก้าวต่อไปเพื่อยกระดับการศึกษาไทย

เรียบเรียงโดย ศศิธร อบกลิ่น
1 พฤษภาคม 2564
65

 
 
บทบาทครูโค้ช
ครูเพื่อศิษย์
ครูดี
visiblelearning
PLC
ONLINE
COACHING
TEACHER
พัฒนาครู
toom_TTIX
นักเขียน
ศศิธร อบกลิ่น
ทีมสื่อสาร kidkonkwa
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
profile
กรุณา Login ก่อน comment