สัมภาษณ์พิเศษ

Unique Teacher

กระบวนการ Online PLC Coaching มิติใหม่ของการศึกษา พัฒนาคุณภาพครูที่โรงเรียนและผู้ปกครองต้องการ แม้ในยุคสถานการณ์โควิด-19

เพราะการจัดการศึกษาไม่ใช่เพียงแค่ถ่ายทอดความรู้ แต่ยังหมายรวมถึงการทำ ให้ผู้เรียนคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ และสามารถนำความรู้นั้นไปใช้ ในชีวิตจริง ซึ่งผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการทำเรื่องนี้ได้คือ “ครู ” การจัดวง PLC ในรูปแบบ Online นอกจากจะสอดคล้องกับสถานการณ์ที่โค วิด-19 กำลังระบาดแล้ว ยังทำให้ครูที่เชี่ยวชาญแต่ละด้าน ซึ่งอยู่ต่างโรงเรียน ต่างจังหวัดห่างไกลกัน มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้ รวมทั้งคุณครูยังได้รับโอกาส ที่หาได้ยากยิ่งจากผู้ทรงคุณวุฒิระดับ ประเทศมาช่วยเติมเต็มคุณค่าในงานที่ทำ

เรียบเรียงโดย ศศิธร อบกลิ่น
29 มิถุนายน 2564
218
ONLINE
PLC
COACHING
visiblelearning
ครูดี
พัฒนาครู
บทบาทครูโค้ช
ครูเพื่อศิษย์
toom_TTIX
นักเขียน
ศศิธร อบกลิ่น
ทีมสื่อสาร kidkonkwa
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน
profile
กรุณา Login ก่อน comment